၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္း

(၇) ရက္သားသမီးအေပါင္း တစ္ပတ္တာအတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ရမဲ့ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား ၊ ယၾတာမ်ား ေဟာေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ဒီအပတ္ထဲမွာ အိုးအိမ္ ေျပာင္းရတာမ်ိဳး လုပ္ငန္း ေနရာေျပာင္းရတာမ်ိဳး ႀကဳံတတ္တယ္။ ျဖတ္လမ္းစီးပြါးေရးမ်ား မလုပ္ပါနဲ႔။ ဆုံးရႈံးမႈေတြမ်ားတတ္တယ္။ ေငြေၾကး ဝင္လိုက္ ထြက္လိုက္နဲ႔ မၿမဲပဲ ျဖစ္ေနမယ္။

ေရလုပ္ငန္း ေ႐ႊလုပ္ငန္း ရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား အေရာင္းအဝယ္ေအးေနတတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ ေျမကိစၥေတြမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မယ္။ ထင္သေလာက္မေအာင္ျမင္ႏိုင္တာကေတာ့ ေ႐ႊလုပ္ငန္းျဖစ္ပါမယ္။

အေႏွာင့္အယွက္ အနည္းငယ္ေတြ႕ရတတ္တယ္။ လူပ်ိဳ လူလြတ္ လူငယ္မ်ား ဆန္းပြင့္မယ္။ ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္နဲ႔ အိမ္ေထာင္က်တာမ်ိဳး ႀကဳံတတ္တယ္။ လုပ္ငန္း ပညာေရးအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။

ျဖစ္ႏ္ုင္ပါက အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ေလာေလာဆယ္ေရွာင္ပါ။ အစစအရာရာ ႀကီးပြါးတိုးတတ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ လမ္းေၾကာင္းေတြ ပ်က္တတ္ပါတယ္။ ယာဥ္ စက္ေမာင္းႏွင္ျခင္းသတိျပဳပါ။

ဒဏ္ရာအနာတရ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းေစရန္ ေခြးစာေကြၽးပါ။ ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္း ၁ ၇ ၂ ျဖစ္ပါတယ္ ။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း မိမိရဲ႕ ကံၾကမၼာ အေျပာင္းအလဲ အေကာင္းအဆိုးအားအထူးတြက္ခ်က္ေဟာၾကားေပးေသာ ေဟာစာတမ္းအားမွာယူလိုပါက Messenger မွတစ္ဆင့္မွာယူႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾက၍ စီးပြားလာဘ္လာဘမ်ား အထူးတိုးတက္ရရွိၾကပါေစ… ။1875 Bay Din

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္း

တနလၤာသားသမီးမ်ား

အထက္လူႀကီး အေရးေပးျခင္းေတြ ခံရမယ္။ ရာထူးတိုးေပးတာ Bonus ေပးတာႀကဳံရမယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္း ေပ်ာက္ဆုံးတတ္တယ္။ ဥပမာ ဆိုင္ကယ္ စက္ပစၥည္း စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းဇယားမ်ား စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးတာမ်ား အထူးသတိထား လုပ္ကိုင္ပါ။ ေသခ်ာ စစ္ေဆးၿပီးမွ ေဆာင္႐ြက္ပါ။ေျမကိစၥ အေမြကိစၥေတြ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အေျခအတင္စကားေျပာရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုက ေျပာဆို ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။

အမဲသားစားျခင္း လက္ဖက္စားျခင္းေရွာင္ပါ။ သူမ်ားျပဳစားတာမ်ိဳး ခံရတတ္ပါတယ္။ ျဖတ္လမ္းစီးပြါးေရးမ်ား သတိထားပါ။ အႏၲရာယ္ႀကဳံတတ္ပါတယ္။ ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေျခလွမ္းပ်က္ေနတာမ်ိဳး ေတြ႕ရ ပါလိမ့္မယ္။

ေလေရာဂါ ဝမ္းဗိုက္နာတာမ်ိဳးေတြ မၾကာခန ႀကဳံတတ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းေစရန္ လက္ဖက္ ၉ ပုံပုံၿပီး ဘုရားလႉပါ။ ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္း ၂ ၈ ၃ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း မိမိရဲ႕ ကံၾကမၼာ အေျပာင္းအလဲ အေကာင္းအဆိုးအားအထူးတြက္ခ်က္ေဟာၾကားေပးေသာ ေဟာစာတမ္းအားမွာယူလိုပါက Messenger မွတစ္ဆင့္မွာယူႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾက၍ စီးပြားလာဘ္လာဘမ်ား အထူးတိုးတက္ရရွိၾကပါေစ… ။ 1875 Bay Din

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္း

အဂၤါသားသမီးမ်ား

လုပ္ငန္းအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ ေနရာအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ေလးေတြ ႀကဳံတတ္တယ္။ အထက္လူႀကီး ပုဂၢိဳလ္ ေျပာင္းသြားတာမ်ိဳးလဲ ႀကဳံတတ္တယ္။ ေငြကံေကာင္းလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေငြဝင္မယ္။ ေ႐ႊဝင္မယ္။ သားသမီးရတနာ ရပါလိမ့္မယ္။

ေ႐ႊႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး စကားအေျခအတင္ေလးေတာ့ ေျပာရလိမ့္မယ္။ အရက္ ေလာင္းကစား မူးယစ္ေဆး စတဲ့ ကိစၥမ်ားမွာ အထူးသတိျပဳပါ။ အႏၲရာယ္ႀကဳံတတ္ပါတယ္။ စာရင္းမွားတာ စာရင္းကြာတာမ်ိဳးေတြ လဲ ႀကဳံေတြ႕တတ္ပါတယ္။

အတြင္းလူ လူယုံသတိထားပါ။ပညာေရးကိစၥ ေျမကိစၥေတြမွာေတာ့ အနည္းငယ္ အခက္အခဲ ႀကဳံတတ္ပါတယ္။ မိန္မတစ္ဦးရဲ႕ေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္ ဆုံးရႈံမႈေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္တယ္။ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္လဲ ေျမကိစၥစကားေျပာရလိမ့္မယ္။ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။

ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားတဲ့ ရင္ႏွီးမႈမ်ားေတာ့ ေရွာင္ပါ။ ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲၿပီး စကားမ်ားရတတ္ပါတယ္။ ဒူးနာ ခါးနာတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းေစရန္ ငါးစာေကြၽးပါ။ ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္း ၃ ၉ ၄ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း မိမိရဲ႕ ကံၾကမၼာ အေျပာင္းအလဲ အေကာင္းအဆိုးအားအထူးတြက္ခ်က္ေဟာၾကားေပးေသာ ေဟာစာတမ္းအားမွာယူလိုပါက Messenger မွတစ္ဆင့္မွာယူႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾက၍ စီးပြားလာဘ္လာဘမ်ား အထူးတိုးတက္ရရွိၾကပါေစ… ။ 1875 Bay Din

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္း

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ေျမကိစၥ ဘဏ္လုပ္ငန္းကိစၥ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းမ်ား နဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေတာ့ အထက္လူႀကီးမ်ားနဲ႔ စကားအေျခအတင္ေျပာရလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ေျပာဆိုမႈေတြ ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္အေပၚ အတိုက္အခိုက္ေလးေတြ ရွိတာမို႔ သတိျပဳ ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။

ေအာက္လက္ငယ္သား လူမ်ိဳးျခားသတိထားပါ။ ျဖတ္လမ္းစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔။ အႏၲရာယ္ႀကဳံတတ္ပါတယ္။ပညာေရးကိစၥမ်ား အတိုက္အခံေျပာဆိုရလိမ့္မယ္။ အေျခခံလုပ္သားမ်ား ေငြေၾကးအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕က်န္းမာေရး ညံ့တတ္ပါတယ္။

ခ်စ္သူႏွင့္ စကားအေျခအတင္ေျပာဆိုမႈ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ ခါးနာတာ ခါးညပ္တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေငြဝင္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆုပ္ေတာ့ ေရွာင္ပါ။ ကံေကာင္းေစရန္ အေမႊးတိုင္ ၁၁တိုင္လႉပါ။ ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္း ၄ ၀ ၅ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း မိမိရဲ႕ ကံၾကမၼာ အေျပာင္းအလဲ အေကာင္းအဆိုးအားအထူးတြက္ခ်က္ေဟာၾကားေပးေသာ ေဟာစာတမ္းအားမွာယူလိုပါက Messenger မွတစ္ဆင့္မွာယူႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾက၍ စီးပြားလာဘ္လာဘမ်ား အထူးတိုးတက္ရရွိၾကပါေစ…။1875 Bay Din

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္း

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္တာမ်ိဳးေတြ လုပ္ရမယ္။ ဘာသာေရး ကုသိုလ္ေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ခရီးသြားလာရတတ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးကိစၥအၾကပ္အတည္း အနည္းငယ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးျခား ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပက္သက္တဲ့ ကိစၥေတြ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။

ကံေကာင္းျခင္းေတြ ေတြ႕ရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ တရားမဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔။ စပ္တူလုပ္ငန္း ရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေငြရမယ္။ အကုသိုလ္လုပ္ငန္းအက်ိဳးမေပးပါ။ မိမိအထက္အရာရွိအေဝးသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရတတ္ပါတယ္။ ရက္ပိုင္းအတြင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေျမယာလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတတ္ေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မယ္။ ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနတတ္ပါတယ္။ လည္ႁပြန္ေရာင္ရမ္းတာ လည္ေခ်ာင္းနာတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ကံေကာင္းေစရန္ ဇီးၫြန႔္ ၃ ၫြန႔္ ဘုရားလႉၿပီး ဇီးယို ဆြမ္းကပ္လႉပါ။ ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္း ၅ ၁ ၆ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း မိမိရဲ႕ ကံၾကမၼာ အေျပာင္းအလဲ အေကာင္းအဆိုးအားအထူးတြက္ခ်က္ေဟာၾကားေပးေသာ ေဟာစာတမ္းအားမွာယူလိုပါက Messenger မွတစ္ဆင့္မွာယူႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾက၍ စီးပြားလာဘ္လာဘမ်ား အထူးတိုးတက္ရရွိၾကပါေစ… ။1875 Bay Din

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိတစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္း

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

ဒီလပိုင္း ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာ ရန္ေပၚမယ္။ အတိုက္အခိုက္ အေႏွာင့္အယွက္ေလးေတြ ႀကဳံတတ္တယ္။ အမ်ိဳးသမီး မုဆိုးမ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ပ်က္တစ္ဦးရဲ႕ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရမယ္။

ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္တတ္တယ္။ အႀကီးအကဲရဲ႕ ၿငိဳျငင္မႈေတြလဲ ခံရမယ္။ စာခ်ဳပ္ကိစၥ စာရင္းဇယားကိစၥေတြမွာ အမွား ေတြ႕ရတတ္တယ္။ ဆန္စက္ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ပက္သက္တာေတြ သတိထားလုပ္ကိုင္ပါ။

ဆုံးရႈံးမႈေတြ ႀကဳံရမယ္။ ေငြရွာရေဖြရလြယ္ကူမယ္။ ေငြေၾကးလာဒ္႐ႊင္မယ္။လာမဲ့ ႏွစ္ပတ္ကေန စၿပီးေတာ့ ေငြေၾကးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ေျပလည္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ လူမ်ိဳးျခားမိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ အကူအညီေတြ အမ်ားႀကီးရပါလိမ့္မယ္။

လွ်ပ္စစ္မီးသတိျပဳပါ။ အႏၲရာယ္ႀကဳံတတ္ပါတယ္။ ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္ အေဝးမွ ေရာက္ရွိလာလို႔ ေပ်ာ္႐ႊင္ရပါလိမ့္မယ္။ ကံေကာင္းေစရန္ သက္သက္လြတ္စားပါ။ ပုတီးစိပ္ပါ။ ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္းမွာ ၆ ၇ ၂ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း မိမိရဲ႕ ကံၾကမၼာ အေျပာင္းအလဲ အေကာင္းအဆိုးအားအထူးတြက္ခ်က္ေဟာၾကားေပးေသာ ေဟာစာတမ္းအားမွာယူလိုပါက Messenger မွတစ္ဆင့္မွာယူႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾက၍ စီးပြားလာဘ္လာဘမ်ား အထူးတိုးတက္ရရွိၾကပါေစ… ။1875 Bay Din

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္း

စေနသားသမီးမ်ား

ဒီအပတ္ထဲမွာ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးမားတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္း ေငြေၾကးအမ်ားႀကီး စိုက္ထုတ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားေတာ့ ေရွာင္ပါ။ စပ္တူရွယ္ယာေခၚပါ။

ဗုဒၵဟူး ရာဟူ သားသမီးမ်ား သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ေျမကိစၥ အေမြကိစၥေတြ ေျပဆို ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ စန္းပြင့္ေနတာမို႔ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားေတာ့ သတိထားပါ။ သစၥာရွိဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

ကိုယ္က်င့္ တရားေကာင္းမွ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကိစၥေတြ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။သြပ္ သံ သစ္ႏွင့္ ပက္သက္တဲ့ ကိစၥ သစ္သီး သဲတို႔ႏွင့္ ပက္သက္တဲ့ ကိစၥေတြ ေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔။ ေရလုပ္ငန္း ေ႐ႊလုပ္ငန္း လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြေတာ့ ကံေကာင္းလာပါၿပီ။

ဦးေခါင္းပိုင္းႏွင့္ ပက္သက္တဲ့ ေရာဂါ မၾကာခနျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚမွာေတာ့ သစၥာရွိပါ။ ေလွနံႏွစ္ဖက္နင္းတာကို ေရွာင္ပါ။ ကံေကာင္းေစရန္ ေျမပဲေၾကာ္ဆြမ္းကပ္ပါ။ ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္း ၇ ၃ ၈ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း မိမိရဲ႕ ကံၾကမၼာ အေျပာင္းအလဲ အေကာင္းအဆိုးအားအထူးတြက္ခ်က္ေဟာၾကားေပးေသာ ေဟာစာတမ္းအားမွာယူလိုပါက Messenger မွတစ္ဆင့္မွာယူႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾက၍ စီးပြားလာဘ္လာဘမ်ား အထူးတိုးတက္ရရွိၾကပါေစ… ။1875 Bay Din

unicode

၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း

(၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း တစ်ပတ်တာအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ရမဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ ၊ ယတြာများ ဟောပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

ဒီအပတ်ထဲမှာ အိုးအိမ် ပြောင်းရတာမျိုး လုပ်ငန်း နေရာပြောင်းရတာမျိုး ကြုံတတ်တယ်။ ဖြတ်လမ်းစီးပွါးရေးများ မလုပ်ပါနဲ့။ ဆုံးရှုံးမှုတွေများတတ်တယ်။ ငွေကြေး ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့ မမြဲပဲ ဖြစ်နေမယ်။

ရေလုပ်ငန်း ရွှေလုပ်ငန်း ရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ အရောင်းအဝယ်အေးနေတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ မြေကိစ္စတွေမှာတော့ အောင်မြင်မယ်။ ထင်သလောက်မအောင်မြင်နိုင်တာကတော့ ရွှေလုပ်ငန်းဖြစ်ပါမယ်။

အနှောင့်အယှက် အနည်းငယ်တွေ့ရတတ်တယ်။ လူပျို လူလွတ် လူငယ်များ ဆန်းပွင့်မယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျတာမျိုး ကြုံတတ်တယ်။ လုပ်ငန်း ပညာရေးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။

ဖြစ်န်ုင်ပါက အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကို လောလောဆယ်ရှောင်ပါ။ အစစအရာရာ ကြီးပွါးတိုးတတ်အောင်လုပ်ဆောင်ရမဲ့ အချိန်တွေမှာ လမ်းကြောင်းတွေ ပျက်တတ်ပါတယ်။ ယာဉ် စက်မောင်းနှင်ခြင်းသတိပြုပါ။

ဒဏ်ရာအနာတရ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကံကောင်းစေရန် ခွေးစာကျွေးပါ။ ကံကောင်းစေသောဂဏန်း ၁ ၇ ၂ ဖြစ်ပါတယ် ။

၂၀၂၁ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း မိမိရဲ့ ကံကြမ္မာ အပြောင်းအလဲ အကောင်းအဆိုးအားအထူးတွက်ချက်ဟောကြားပေးသော ဟောစာတမ်းအားမှာယူလိုပါက Messenger မှတစ်ဆင့်မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြ၍ စီးပွားလာဘ်လာဘများ အထူးတိုးတက်ရရှိကြပါစေ… ။1875 Bay Din

၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း

တနင်္လာသားသမီးများ

အထက်လူကြီး အရေးပေးခြင်းတွေ ခံရမယ်။ ရာထူးတိုးပေးတာ Bonus ပေးတာကြုံရမယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်း ပျောက်ဆုံးတတ်တယ်။ ဥပမာ ဆိုင်ကယ် စက်ပစ္စည်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

စာရင်းဇယားများ စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးတာများ အထူးသတိထား လုပ်ကိုင်ပါ။ သေချာ စစ်ဆေးပြီးမှ ဆောင်ရွက်ပါ။မြေကိစ္စ အမွေကိစ္စတွေ ဆွေမျိုးများနှင့် အခြေအတင်စကားပြောရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုက ပြောဆို အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။

အမဲသားစားခြင်း လက်ဖက်စားခြင်းရှောင်ပါ။ သူများပြုစားတာမျိုး ခံရတတ်ပါတယ်။ ဖြတ်လမ်းစီးပွါးရေးများ သတိထားပါ။ အန္တရာယ်ကြုံတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက် ခြေလှမ်းပျက်နေတာမျိုး တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။

လေရောဂါ ဝမ်းဗိုက်နာတာမျိုးတွေ မကြာခန ကြုံတတ်ပါတယ်။ ကံကောင်းစေရန် လက်ဖက် ၉ ပုံပုံပြီး ဘုရားလှူပါ။ ကံကောင်းစေသောဂဏန်း ၂ ၈ ၃ ဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း မိမိရဲ့ ကံကြမ္မာ အပြောင်းအလဲ အကောင်းအဆိုးအားအထူးတွက်ချက်ဟောကြားပေးသော ဟောစာတမ်းအားမှာယူလိုပါက Messenger မှတစ်ဆင့်မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြ၍ စီးပွားလာဘ်လာဘများ အထူးတိုးတက်ရရှိကြပါစေ… ။ 1875 Bay Din

၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း

အင်္ဂါသားသမီးများ

လုပ်ငန်းအပြောင်းအရွှေ့ နေရာအပြောင်းအရွှေ့လေးတွေ ကြုံတတ်တယ်။ အထက်လူကြီး ပုဂ္ဂိုလ် ပြောင်းသွားတာမျိုးလဲ ကြုံတတ်တယ်။ ငွေကံကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ငွေဝင်မယ်။ ရွှေဝင်မယ်။ သားသမီးရတနာ ရပါလိမ့်မယ်။

ရွှေနှင့် ပက်သက်ပြီး စကားအခြေအတင်လေးတော့ ပြောရလိမ့်မယ်။ အရက် လောင်းကစား မူးယစ်ဆေး စတဲ့ ကိစ္စများမှာ အထူးသတိပြုပါ။ အန္တရာယ်ကြုံတတ်ပါတယ်။ စာရင်းမှားတာ စာရင်းကွာတာမျိုးတွေ လဲ ကြုံတွေ့တတ်ပါတယ်။

အတွင်းလူ လူယုံသတိထားပါ။ပညာရေးကိစ္စ မြေကိစ္စတွေမှာတော့ အနည်းငယ် အခက်အခဲ ကြုံတတ်ပါတယ်။ မိန်မတစ်ဦးရဲ့နှောင့်ယှက်မှုကြောင့် ဆုံးရှုံမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ ဆွေမျိုးများနှင့်လဲ မြေကိစ္စစကားပြောရလိမ့်မယ်။ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။

ငွေကုန်ကြေးကျ များတဲ့ ရင်နှီးမှုများတော့ ရှောင်ပါ။ ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် သဘောထားကွဲလွဲပြီး စကားများရတတ်ပါတယ်။ ဒူးနာ ခါးနာတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကံကောင်းစေရန် ငါးစာကျွေးပါ။ ကံကောင်းစေသောဂဏန်း ၃ ၉ ၄ ဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း မိမိရဲ့ ကံကြမ္မာ အပြောင်းအလဲ အကောင်းအဆိုးအားအထူးတွက်ချက်ဟောကြားပေးသော ဟောစာတမ်းအားမှာယူလိုပါက Messenger မှတစ်ဆင့်မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြ၍ စီးပွားလာဘ်လာဘများ အထူးတိုးတက်ရရှိကြပါစေ… ။ 1875 Bay Din

၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ

မြေကိစ္စ ဘဏ်လုပ်ငန်းကိစ္စ ပရိဘောဂလုပ်ငန်းများ နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ အထက်လူကြီးများနဲ့ စကားအခြေအတင်ပြောရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေ အောင်မြင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ် အတိုက်အခိုက်လေးတွေ ရှိတာမို့ သတိပြု ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။

အောက်လက်ငယ်သား လူမျိုးခြားသတိထားပါ။ ဖြတ်လမ်းစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းမျိုးတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ အန္တရာယ်ကြုံတတ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စများ အတိုက်အခံပြောဆိုရလိမ့်မယ်။ အခြေခံလုပ်သားများ ငွေကြေးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်ပါတယ်။

ချစ်သူနှင့် စကားအခြေအတင်ပြောဆိုမှု အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ခါးနာတာ ခါးညပ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ငွေဝင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆုပ်တော့ ရှောင်ပါ။ ကံကောင်းစေရန် အမွှေးတိုင် ၁၁တိုင်လှူပါ။ ကံကောင်းစေသောဂဏန်း ၄ ၀ ၅ ဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း မိမိရဲ့ ကံကြမ္မာ အပြောင်းအလဲ အကောင်းအဆိုးအားအထူးတွက်ချက်ဟောကြားပေးသော ဟောစာတမ်းအားမှာယူလိုပါက Messenger မှတစ်ဆင့်မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြ၍ စီးပွားလာဘ်လာဘများ အထူးတိုးတက်ရရှိကြပါစေ…။1875 Bay Din

၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း

ကြာသပတေးသားသမီးများ

လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်တာမျိုးတွေ လုပ်ရမယ်။ ဘာသာရေး ကုသိုလ်ရေးနှင့် ပက်သက်ပြီး ခရီးသွားလာရတတ်ပါတယ်။ ငွေကြေးကိစ္စအကြပ်အတည်း အနည်းငယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူမျိုးခြား နိုင်ငံခြားနှင့် ပက်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။

ကံကောင်းခြင်းတွေ တွေ့ရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားမဝင်သော လုပ်ငန်းများတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ စပ်တူလုပ်ငန်း ရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ ငွေရမယ်။ အကုသိုလ်လုပ်ငန်းအကျိုးမပေးပါ။ မိမိအထက်အရာရှိအဝေးသို့ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပါတယ်။ ရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

လယ်ယာလုပ်ငန်းများ မြေယာလုပ်ငန်းများ တိုးတတ်ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။ ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတတ်ပါတယ်။ လည်ပြွန်ရောင်ရမ်းတာ လည်ချောင်းနာတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။

ကံကောင်းစေရန် ဇီးညွန့် ၃ ညွန့် ဘုရားလှူပြီး ဇီးယို ဆွမ်းကပ်လှူပါ။ ကံကောင်းစေသောဂဏန်း ၅ ၁ ၆ ဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း မိမိရဲ့ ကံကြမ္မာ အပြောင်းအလဲ အကောင်းအဆိုးအားအထူးတွက်ချက်ဟောကြားပေးသော ဟောစာတမ်းအားမှာယူလိုပါက Messenger မှတစ်ဆင့်မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြ၍ စီးပွားလာဘ်လာဘများ အထူးတိုးတက်ရရှိကြပါစေ… ။1875 Bay Din

၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိတစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း

သောကြာသားသမီးများ

ဒီလပိုင်း ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ ရန်ပေါ်မယ်။ အတိုက်အခိုက် အနှောင့်အယှက်လေးတွေ ကြုံတတ်တယ်။ အမျိုးသမီး မုဆိုးမ သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်ပျက်တစ်ဦးရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရမယ်။

ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်တတ်တယ်။ အကြီးအကဲရဲ့ ငြိုငြင်မှုတွေလဲ ခံရမယ်။ စာချုပ်ကိစ္စ စာရင်းဇယားကိစ္စတွေမှာ အမှား တွေ့ရတတ်တယ်။ ဆန်စက် စက်ပစ္စည်းနှင့် ပက်သက်တာတွေ သတိထားလုပ်ကိုင်ပါ။

ဆုံးရှုံးမှုတွေ ကြုံရမယ်။ ငွေရှာရဖွေရလွယ်ကူမယ်။ ငွေကြေးလာဒ်ရွှင်မယ်။လာမဲ့ နှစ်ပတ်ကနေ စပြီးတော့ ငွေကြေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြေလည်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ လူမျိုးခြားမိတ်ဆွေများရဲ့ အကူအညီတွေ အများကြီးရပါလိမ့်မယ်။

လျှပ်စစ်မီးသတိပြုပါ။ အန္တရာယ်ကြုံတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက် အဝေးမှ ရောက်ရှိလာလို့ ပျော်ရွှင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကံကောင်းစေရန် သက်သက်လွတ်စားပါ။ ပုတီးစိပ်ပါ။ ကံကောင်းစေသောဂဏန်းမှာ ၆ ၇ ၂ ဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း မိမိရဲ့ ကံကြမ္မာ အပြောင်းအလဲ အကောင်းအဆိုးအားအထူးတွက်ချက်ဟောကြားပေးသော ဟောစာတမ်းအားမှာယူလိုပါက Messenger မှတစ်ဆင့်မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြ၍ စီးပွားလာဘ်လာဘများ အထူးတိုးတက်ရရှိကြပါစေ… ။1875 Bay Din

၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း

စနေသားသမီးများ

ဒီအပတ်ထဲမှာ လုပ်ငန်းသစ်များ စတင်လုပ်ကိုင်ရန် အချိန်ကောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်း ငွေကြေးအများကြီး စိုက်ထုတ်လုပ်ကိုင်ခြင်းများတော့ ရှောင်ပါ။ စပ်တူရှယ်ယာခေါ်ပါ။

ဗုဒ္ဒဟူး ရာဟူ သားသမီးများ သင့်တော်ပါတယ်။ မြေကိစ္စ အမွေကိစ္စတွေ ပြေဆို အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ စန်းပွင့်နေတာမို့ အိမ်ထောင်သည်များတော့ သတိထားပါ။ သစ္စာရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။

ကိုယ်ကျင့် တရားကောင်းမှ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။သွပ် သံ သစ်နှင့် ပက်သက်တဲ့ ကိစ္စ သစ်သီး သဲတို့နှင့် ပက်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေ တော့ မလုပ်ပါနဲ့။ ရေလုပ်ငန်း ရွှေလုပ်ငန်း လယ်ယာလုပ်ငန်းတွေတော့ ကံကောင်းလာပါပြီ။

ဦးခေါင်းပိုင်းနှင့် ပက်သက်တဲ့ ရောဂါ မကြာခနဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်မှာတော့ သစ္စာရှိပါ။ လှေနံနှစ်ဖက်နင်းတာကို ရှောင်ပါ။ ကံကောင်းစေရန် မြေပဲကြော်ဆွမ်းကပ်ပါ။ ကံကောင်းစေသောဂဏန်း ၇ ၃ ၈ ဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာအတွင်း မိမိရဲ့ ကံကြမ္မာ အပြောင်းအလဲ အကောင်းအဆိုးအားအထူးတွက်ချက်ဟောကြားပေးသော ဟောစာတမ်းအားမှာယူလိုပါက Messenger မှတစ်ဆင့်မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြ၍ စီးပွားလာဘ်လာဘများ အထူးတိုးတက်ရရှိကြပါစေ… ။1875 Bay Din

Leave a Comment