(7)ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ အခ်စ္ကံၾကမၼာ စိတ္ေနစိတ္ထား

(7)ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ အခ်စ္ကံၾကမၼာ စိတ္ေနစိတ္ထား

Like and Shareေပးၾကပါ😘

💞 တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား 💞

ခ်စ္သူက သစၥာေဖာက္ခံရတက္သည္။နစ္ေယာက္တြဲ ခံရတက္သည္ ။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈလြဲၿပီး ေဒါသေရွ႕ထားကာ စကားမ်ားရတတ္သည္။ ရန္ျဖစ္လိုက္ ျပန္ခ်စ္လိုက္ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္းပင္ျဖစ္မည္။

ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆင္မေျပတေျပျဖစ္မည္။ခ်စ္သူေၾကာင့္ စိတ္ေသာက ေရာက္မည္။ စိတ္ညစ္မည္။ခ်စ္သူေၾကာင့္ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားတက္သည္။

စႏိုက္ေၾကာင့္ ရည္းစားေဟာင္းေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြေၾကာင့္ စိတ္ပူရတက္သည္။အဆင္ေျပရင္ ခဏ ၿပီးရင္ အဆင္မေျပျပန္ျဖစ္ ျပတ္လိုက္ ဆက္လိုက္ျဖစ္တက္သည္။

အခ်စ္ေရးကံျမင့္သင့္ပါတယ္။Shareေပးပါ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္

💖ကိုယ့္ခ်စ္သူက ကိုယ့္ကိုလမ္းခြဲစကားေျပာေနၿပီလား…..

💖ခ်စ္သူကမျပက္မသားျဖစ္ေနၿပီးလား……………..

💖မိမိအေပၚသစၥာေဖာက္ခံရၿပီလား…………………

💖ခ်စ္သူႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပက္ေနၿပီလား………….

💕ဖူးစာပါမပါ အိမ္ေထာင္က်မက် ျပတ္မလား ရမလား သစၥာေဖာက္ေနလား ေပါင္းရမွာလား ျပန္လာေစခ်င္လား

ဆရာဖုန္းကိုတိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္၊၊📝ဆရာမင္းသုခ Ph-09440243656(viber)

💞 တနလၤာသားသမီးမ်ား 💞

စႏိုက္ေၾကာ္ခံရတက္သည္။အိမ္ေထာင္ရွိ ရည္းစားရွိေသာသူမ်ားက မိမိကိုခ်စ္ေရးဆိုတာခံရတက္သည္ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သေဘာထားခ်င္းတိုက္ဆိုင္မႈလြဲမည္။

အိမ္ေထာင္ေရးသုခ အသင့္တင့္သာ ရွိမည္။ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးတြင္ ၾကားလူအဖ်က္၊ အေနာက္အယွက္ေၾကာင့္ အခ်စ္ေရး အဆင္မေျပတာမ်ိဳးၾကံဳမည္။ အခ်စ္ကံညံ့ေနေသာကာလျဖစ္ပါသည္။

အခ်စ္ေၾကာင့္ ပူေလာင္ေသာကေရာက္ရတက္သည္။ခ်စ္သူနဲ႔နားလည္မႈလြဲတက္သည္။အဆင္မေျပတာပိုမ်ားေနတက္သည္။သူျဖစ္ခ်င္တာပဲ ဦးစားေပးတက္တဲ့သူနဲ႔ေတြ႕ရတက္သည္။

အခ်စ္ေရးကံျမင့္သင့္ပါတယ္။Shareေပးပါ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္

💖ကိုယ့္ခ်စ္သူက ကိုယ့္ကိုလမ္းခြဲစကားေျပာေနၿပီလား…..

💖ခ်စ္သူကမျပက္မသားျဖစ္ေနၿပီးလား……..

💖မိမိအေပၚသစၥာေဖာက္ခံရၿပီလား……….

💖ခ်စ္သူႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပက္ေနၿပီလား……

💕ဖူးစာပါမပါ အိမ္ေထာင္က်မက် ျပတ္မလား ရမလား သစၥာေဖာက္ေနလား ေပါင္းရမွာလား ျပန္လာေစခ်င္လား….

ဆရာဖုန္းကိုတိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္၊၊

📝ဆရာမင္းသုခ Ph-09440243656(viber)

💞 အဂၤါသားသမီးမ်ား 💞

ခ်စ္သူက တန္ဖိုးမထားတာ ဂ႐ုမစိုက္တာ ပစ္ထားတာခံရတက္သည္။အေနနီးၿပီးမေတြ႕ရျဖစ္တက္သလို အေနေဝးတက္သည္။အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိမည္။

ရံဖန္ရံခါ အိမ္ေထာင္ဘက္ေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ေထြးတက္ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ေရးသုခႏွင့္ ျပည့္စံုမည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ ဆရာလုပ္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ျခင္းေၾကာင့္ရန္ျဖစ္ရတတ္သည္။

မိဘသေဘာမတူတာျဖစ္တက္သည္။အေလးမထားခံရတက္ဘူး။အဆင္ေျပတဲ့အခိ်န္ထက္ မေျပတဲ့အခ်ိန္ကပိုမ်ားတက္သည္။သူငယ္ခ်င္း အရက္ ဘီယာ ဂိမ္း ေလာင္းကစား ကလပ္ အားသန္တဲ့သူနဲ႔ ခ်စ္သူရျဖစ္ရတက္သည္။။

Shareေပးပါ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္

💖ကိုယ့္ခ်စ္သူက ကိုယ့္ကိုလမ္းခြဲစကားေျပာေနၿပီလား…..

💖ခ်စ္သူကမျပက္မသားျဖစ္ေနၿပီးလား…….

💖မိမိအေပၚသစၥာေဖာက္ခံရၿပီလား……..

💖ခ်စ္သူႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပက္ေနၿပီလား….

💕ဖူးစာပါမပါ အိမ္ေထာင္က်မက် ျပတ္မလား ရမလား သစၥာေဖာက္ေနလား ေပါင္းရမွာလား ျပန္လာေစခ်င္လား….

ဆရာဖုန္းကိုတိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္၊၊

📝ဆရာမင္းသုခ Ph-09440243656(viber)

💞 ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား 💞

တစ္ကိုယ္ေကာင္းစန္ၿပီး အတၱႀကီးသူနဲ႔ခ်စ္သူျဖစ္တက္သည္။ခ်စ္သူနဲ႔ျပတ္တက္သည္။အိမ္ေထာင္ေရး သုခ အသင့္တင့္သာရွိမည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ရမည္။

ငယ္ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးတြင္ မိဘ၊ ႀကီးကဲသူမ်ားေၾကာင့္ အခ်စ္ေရး အဆင္မေျပျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးကံ နိမ့္မည္။ခ်စ္သူကအသစ္ရသြားတက္သည္။ခ်စ္သူက လိမ္တာ ညာတာခံရတက္သည္။

ဘာလုပ္လုပ္အဆင္မေျပျဖစ္တက္သည္။ခ်စ္သူက မိမိထက္ဂသူ႔အလုပ္ကိုဦးစားေပးတက္သည္။ဖုန္းကို ကိုကပဲဆက္ရတက္သည္။အဆင္ေျပေအာင္ နားလည္မႈေတြလိုေသးသည္။

အခ်စ္ေရး ကံတက္ေမွာ္ႀကိဳးယၾတာလုပ္သင့္ပါတယ္။အခ်စ္ေရးကံျမင့္သင့္ပါတယ္။Shareေပးပါ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္

💖ကိုယ့္ခ်စ္သူက ကိုယ့္ကိုလမ္းခြဲစကားေျပာေနၿပီလား…..

💖ခ်စ္သူကမျပက္မသားျဖစ္ေနၿပီးလား…….

💖မိမိအေပၚသစၥာေဖာက္ခံရၿပီလား……..

💖ခ်စ္သူႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပက္ေနၿပီလား…..

💕ဖူးစာပါမပါ အိမ္ေထာင္က်မက် ျပတ္မလား ရမလား သစၥာေဖာက္ေနလား ေပါင္းရမွာလား ျပန္လာေစခ်င္လား….

ဆရာဖုန္းကိုတိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္၊၊

📝ဆရာမင္းသုခ Ph-09440243656(viber)

💞 ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား 💞

ခ်စ္သူႏွင့္စကားမ်ားရတက္သည္။ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ျပသနာတက္ရတက္သည္။ခ်စ္သူက အဆက္သြယ္မလုပ္တာ ျဖတ္တာခံရတက္သည္။

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ေဘးလူအေႏွာက္အယွက္ေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈလြဲၿပီး ေဒါသကိုေရွ႕ထားကာ စကားမ်ား၊ရန္ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။

ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးမွာ ေအးတိေအးစက္ျဖစ္ေနသျဖင့္ စိတ္အလိုမက်ျဖစ္ေနမည္။ အပ်ိဳႀကီးေတြ စန္းပြင့္ၿပီး ရင္ခုန္စရာ ၾကံဳလာတတ္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈမွားတာေတြျဖစ္တက္သည္။ခ်စ္သူကအလုပ္ သူငယ္ခ်င္း မိသားစုကို မိမိထက္ပိုဦးစားေပးတက္သည္။

မိမိကပဲ ခ်စ္သူကိုျပန္ၾကည့္ ေထာက္ပန္႔ ဂ႐ုစိုက္ရတက္သည္။သာယာ အဆင္ေျပရင္ခဏပဲၿပီးရင္အဆင္မေျပျပန္ျဖစ္တက္သည္။

Shareေပးပါ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္

💖ကိုယ့္ခ်စ္သူက ကိုယ့္ကိုလမ္းခြဲစကားေျပာေနၿပီလား…..

💖ခ်စ္သူကမျပက္မသားျဖစ္ေနၿပီးလား……..

💖မိမိအေပၚသစၥာေဖာက္ခံရၿပီလား……

💖ခ်စ္သူႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပက္ေနၿပီလား……

💕ဖူးစာပါမပါ အိမ္ေထာင္က်မက် ျပတ္မလား ရမလား သစၥာေဖာက္ေနလား ေပါင္းရမွာလား ျပန္လာေစခ်င္လား…

ဆရာဖုန္းကိုတိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္၊၊

📝ဆရာမင္းသုခ Ph-09440243656(viber)

💞 ေသာၾကာသားသမီးမ်ား 💞

ခ်စ္သူနဲ႔ၾကည္ႏူးဖို႔ထက္ ရန္ျဖစ္ရတာပိုမ်ားေနတက္သည္။ခ်စ္သူကို စိတ္ပူေနရတက္သည္။စိတ္ကစားတက္တဲ့ခ်စ္သူ မ်က္နာမ်ားတက္တဲ့ခ်စ္သူနဲ႔ေတြ႕ရတက္သည္။

အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ဆရာလုပ္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ျခင္းေၾကာင့္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရတတ္သည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိမည္။

ရံဖန္ရံခါ ခ်စ္သူေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ေထြးရတက္ပါသည္။ခ်စ္သူက ထားသြားတက္သည္။အသစ္ရသြားတက္သည္။ရည္စားေဟာင္းနဲ႔ျပန္ပတ္သက္တက္သည္။

ကို႔ကိုဂ႐ုစိုက္ဖို႔ေနေနသာသာ သူ႔ဟာသူေတာင္ဂ႐ုမစိုကိႏ္ုငိတဲ့သူနဲ႔ေတြ႕ရတက္သည္။စႏိုက္ရန္သတိထားပါ အနီးကပ္လူကရန္သူျဖစ္တက္သည္။

အခ်စ္ေရးကံျမင့္သင့္ပါတယ္။Shareေပးပါ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္

💖ကိုယ့္ခ်စ္သူက ကိုယ့္ကိုလမ္းခြဲစကားေျပာေနၿပီလား…..

💖ခ်စ္သူကမျပက္မသားျဖစ္ေနၿပီးလား…..

💖မိမိအေပၚသစၥာေဖာက္ခံရၿပီလား……..

💖ခ်စ္သူႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပက္ေနၿပီလား…..

💕ဖူးစာပါမပါ အိမ္ေထာင္က်မက် ျပတ္မလား ရမလား သစၥာေဖာက္ေနလား ေပါင္းရမွာလား ျပန္လာေစခ်င္လား….

ဆရာဖုန္းကိုတိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္၊၊

📝ဆရာမင္းသုခ Ph-09440243656(viber)

💞 စေနသားသမီးမ်ား 💞

ခ်စ္သူက မျပတ္မသားလုပ္တက္သည္။သစၥာေဖာက္ခံရတက္သည္။မိမိခ်စ္သူက မိမိမသိေအာင္ ခ်စ္သူအသစ္ အိမ္ေထာင္အသစ္ အမွတ္မထင္ရသြားတက္သည္ အိမ္ေထာင္ဘက္ေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ရမည္။

အိမ္ေထာင္ေရး သုခ အသင့္တင့္သာရွိမည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား ခ်စ္သူေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္မည္။ စိတ္ညစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆင္မေျပတေျပျဖစ္မည္။

ခ်စ္သူက အႏိုင္ၾကင့္တာ ပိုက္ဆံေတာင္းတာ ဆဲတာ ဂ႐ုမစိုက္တာ ခံရတက္သည္။ခ်စ္သူက မိမိအခ်စ္ထက္ မိမိခႏၶာကိုယ္ကိုလိုခ်င္ပိုလိုခ်င္တဲ့သူႏွင့္ၾကံဳရတကိသည္။တန္ဖိုးမထားခံရတက္ဘူး။

လိုသံုးအလုပ္ခံရတက္သည္။အဆင္ေျပရင္ခနပဲ ၿပီးရင္ အဆင္မေျပျပန္ျဖစ္တက္သည္။Shareေပးပါ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္

💖ကိုယ့္ခ်စ္သူက ကိုယ့္ကိုလမ္းခြဲစကားေျပာေနၿပီလား…..

💖ခ်စ္သူကမျပက္မသားျဖစ္ေနၿပီးလား……..

💖မိမိအေပၚသစၥာေဖာက္ခံရၿပီလား……..

💖ခ်စ္သူႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပက္ေနၿပီလား……

💕ဖူးစာပါမပါ အိမ္ေထာင္က်မက် ျပတ္မလား ရမလား သစၥာေဖာက္ေနလား ေပါင္းရမွာလား ျပန္လာေစခ်င္လား…

ဆရာဖုန္းကိုတိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္၊၊

📝ဆရာမင္းသုခ Ph-09440243656(viber)

unicode

(7)ရက်သားသမီးများအတွက် အချစ်ကံကြမ္မာ စိတ်နေစိတ်ထား

Like and Shareပေးကြပါ😘

 

💞 တနင်္ဂနွေသားသမီးများ 💞

ချစ်သူက သစ္စာဖောက်ခံရတက်သည်။နစ်ယောက်တွဲ ခံရတက်သည် ။အိမ်ထောင်ရှင်များ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နားလည်မှုလွဲပြီး ဒေါသရှေ့ထားကာ စကားများရတတ်သည်။ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပင်ဖြစ်မည်။

ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဆင်မပြေတပြေဖြစ်မည်။ချစ်သူကြောင့် စိတ်သောက ရောက်မည်။ စိတ်ညစ်မည်။ချစ်သူကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများတက်သည်။

စနိုက်ကြောင့် ရည်းစားဟောင်းကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် စိတ်ပူရတက်သည်။အဆင်ပြေရင် ခဏ ပြီးရင် အဆင်မပြေပြန်ဖြစ် ပြတ်လိုက် ဆက်လိုက်ဖြစ်တက်သည်။

အချစ်ရေးကံမြင့်သင့်ပါတယ်။Shareပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်

💖ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုလမ်းခွဲစကားပြောနေပြီလား…..

💖ချစ်သူကမပြက်မသားဖြစ်နေပြီးလား……………..

💖မိမိအပေါ်သစ္စာဖောက်ခံရပြီလား…………………

💖ချစ်သူနှင့်အဆက်အသွယ်ပြက်နေပြီလား………….

💕ဖူးစာပါမပါ အိမ်ထောင်ကျမကျ ပြတ်မလား ရမလား သစ္စာဖောက်နေလား ပေါင်းရမှာလား ပြန်လာစေချင်လား

ဆရာဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်၊၊📝ဆရာမင်းသုခ Ph-09440243656(viber)

💞 တနင်္လာသားသမီးများ 💞

စနိုက်ကြော်ခံရတက်သည်။အိမ်ထောင်ရှိ ရည်းစားရှိသောသူများက မိမိကိုချစ်ရေးဆိုတာခံရတက်သည် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်မှုလွဲမည်။

အိမ်ထောင်ရေးသုခ အသင့်တင့်သာ ရှိမည်။ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးတွင် ကြားလူအဖျက်၊ အနောက်အယှက်ကြောင့် အချစ်ရေး အဆင်မပြေတာမျိုးကြုံမည်။ အချစ်ကံညံ့နေသောကာလဖြစ်ပါသည်။

အချစ်ကြောင့် ပူလောင်သောကရောက်ရတက်သည်။ချစ်သူနဲ့နားလည်မှုလွဲတက်သည်။အဆင်မပြေတာပိုများနေတက်သည်။သူဖြစ်ချင်တာပဲ ဦးစားပေးတက်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရတက်သည်။

အချစ်ရေးကံမြင့်သင့်ပါတယ်။Shareပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်

💖ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုလမ်းခွဲစကားပြောနေပြီလား…..

💖ချစ်သူကမပြက်မသားဖြစ်နေပြီးလား……..

💖မိမိအပေါ်သစ္စာဖောက်ခံရပြီလား……….

💖ချစ်သူနှင့်အဆက်အသွယ်ပြက်နေပြီလား……

💕ဖူးစာပါမပါ အိမ်ထောင်ကျမကျ ပြတ်မလား ရမလား သစ္စာဖောက်နေလား ပေါင်းရမှာလား ပြန်လာစေချင်လား….

ဆရာဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်၊၊

📝ဆရာမင်းသုခ Ph-09440243656(viber)

💞 အင်္ဂါသားသမီးများ 💞

ချစ်သူက တန်ဖိုးမထားတာ ဂရုမစိုက်တာ ပစ်ထားတာခံရတက်သည်။အနေနီးပြီးမတွေ့ရဖြစ်တက်သလို အနေဝေးတက်သည်။အိမ်ထောင်ရေးတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် နားလည်မှုရှိမည်။

ရံဖန်ရံခါ အိမ်ထောင်ဘက်ကြောင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးတက်သော်လည်း အိမ်ထောင်ရေးသုခနှင့် ပြည့်စုံမည်။ ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးတွင် ချစ်သူ၏ ဆရာလုပ်ခြင်း၊ ဖိနှိပ်ခြင်းကြောင့်ရန်ဖြစ်ရတတ်သည်။

မိဘသဘောမတူတာဖြစ်တက်သည်။အလေးမထားခံရတက်ဘူး။အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ထက် မပြေတဲ့အချိန်ကပိုများတက်သည်။သူငယ်ချင်း အရက် ဘီယာ ဂိမ်း လောင်းကစား ကလပ် အားသန်တဲ့သူနဲ့ ချစ်သူရဖြစ်ရတက်သည်။။

Shareပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်

💖ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုလမ်းခွဲစကားပြောနေပြီလား…..

💖ချစ်သူကမပြက်မသားဖြစ်နေပြီးလား…….

💖မိမိအပေါ်သစ္စာဖောက်ခံရပြီလား……..

💖ချစ်သူနှင့်အဆက်အသွယ်ပြက်နေပြီလား….

💕ဖူးစာပါမပါ အိမ်ထောင်ကျမကျ ပြတ်မလား ရမလား သစ္စာဖောက်နေလား ပေါင်းရမှာလား ပြန်လာစေချင်လား….

ဆရာဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်၊၊

📝ဆရာမင်းသုခ Ph-09440243656(viber)

💞 ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ 💞

တစ်ကိုယ်ကောင်းစန်ပြီး အတ္တကြီးသူနဲ့ချစ်သူဖြစ်တက်သည်။ချစ်သူနဲ့ပြတ်တက်သည်။အိမ်ထောင်ရေး သုခ အသင့်တင့်သာရှိမည်။ အိမ်ထောင်ဘက်ကြောင့် စိတ်ရှုပ်ရမည်။

ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးတွင် မိဘ၊ ကြီးကဲသူများကြောင့် အချစ်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်မည်။ အချစ်ရေးကံ နိမ့်မည်။ချစ်သူကအသစ်ရသွားတက်သည်။ချစ်သူက လိမ်တာ ညာတာခံရတက်သည်။

ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေဖြစ်တက်သည်။ချစ်သူက မိမိထက်ဂသူ့အလုပ်ကိုဦးစားပေးတက်သည်။ဖုန်းကို ကိုကပဲဆက်ရတက်သည်။အဆင်ပြေအောင် နားလည်မှုတွေလိုသေးသည်။

အချစ်ရေး ကံတက်မှော်ကြိုးယတြာလုပ်သင့်ပါတယ်။အချစ်ရေးကံမြင့်သင့်ပါတယ်။Shareပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်

💖ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုလမ်းခွဲစကားပြောနေပြီလား…..

💖ချစ်သူကမပြက်မသားဖြစ်နေပြီးလား…….

💖မိမိအပေါ်သစ္စာဖောက်ခံရပြီလား……..

💖ချစ်သူနှင့်အဆက်အသွယ်ပြက်နေပြီလား…..

💕ဖူးစာပါမပါ အိမ်ထောင်ကျမကျ ပြတ်မလား ရမလား သစ္စာဖောက်နေလား ပေါင်းရမှာလား ပြန်လာစေချင်လား….

ဆရာဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်၊၊

📝ဆရာမင်းသုခ Ph-09440243656(viber)

💞 ကြာသပတေးသားသမီးများ 💞

ချစ်သူနှင့်စကားများရတက်သည်။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ပြသနာတက်ရတက်သည်။ချစ်သူက အဆက်သွယ်မလုပ်တာ ဖြတ်တာခံရတက်သည်။

အိမ်ထောင်ရှင်များ ဘေးလူအနှောက်အယှက်ကြောင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နားလည်မှုလွဲပြီး ဒေါသကိုရှေ့ထားကာ စကားများ၊ရန်ဖြစ်ရတတ်ပါသည်။

ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးမှာ အေးတိအေးစက်ဖြစ်နေသဖြင့် စိတ်အလိုမကျဖြစ်နေမည်။ အပျိုကြီးတွေ စန်းပွင့်ပြီး ရင်ခုန်စရာ ကြုံလာတတ်ပါသည်။

ရွေးချယ်မှုမှားတာတွေဖြစ်တက်သည်။ချစ်သူကအလုပ် သူငယ်ချင်း မိသားစုကို မိမိထက်ပိုဦးစားပေးတက်သည်။

မိမိကပဲ ချစ်သူကိုပြန်ကြည့် ထောက်ပန့် ဂရုစိုက်ရတက်သည်။သာယာ အဆင်ပြေရင်ခဏပဲပြီးရင်အဆင်မပြေပြန်ဖြစ်တက်သည်။

Shareပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်

💖ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုလမ်းခွဲစကားပြောနေပြီလား…..

💖ချစ်သူကမပြက်မသားဖြစ်နေပြီးလား……..

💖မိမိအပေါ်သစ္စာဖောက်ခံရပြီလား……

💖ချစ်သူနှင့်အဆက်အသွယ်ပြက်နေပြီလား……

💕ဖူးစာပါမပါ အိမ်ထောင်ကျမကျ ပြတ်မလား ရမလား သစ္စာဖောက်နေလား ပေါင်းရမှာလား ပြန်လာစေချင်လား…

ဆရာဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်၊၊

📝ဆရာမင်းသုခ Ph-09440243656(viber)

💞 သောကြာသားသမီးများ 💞

ချစ်သူနဲ့ကြည်နူးဖို့ထက် ရန်ဖြစ်ရတာပိုများနေတက်သည်။ချစ်သူကို စိတ်ပူနေရတက်သည်။စိတ်ကစားတက်တဲ့ချစ်သူ မျက်နာများတက်တဲ့ချစ်သူနဲ့တွေ့ရတက်သည်။

အိမ်ထောင်ရေးတွင် အိမ်ထောင်ဘက်၏ ဆရာလုပ်ခြင်း၊ ဖိနှိပ်ခြင်းကြောင့် စကားများ ရန်ဖြစ်ရတတ်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် နားလည်မှုရှိမည်။

ရံဖန်ရံခါ ချစ်သူကြောင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးရတက်ပါသည်။ချစ်သူက ထားသွားတက်သည်။အသစ်ရသွားတက်သည်။ရည်စားဟောင်းနဲ့ပြန်ပတ်သက်တက်သည်။

ကို့ကိုဂရုစိုက်ဖို့နေနေသာသာ သူ့ဟာသူတောင်ဂရုမစိုကိန်ုငိတဲ့သူနဲ့တွေ့ရတက်သည်။စနိုက်ရန်သတိထားပါ အနီးကပ်လူကရန်သူဖြစ်တက်သည်။

အချစ်ရေးကံမြင့်သင့်ပါတယ်။Shareပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်

💖ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုလမ်းခွဲစကားပြောနေပြီလား…..

💖ချစ်သူကမပြက်မသားဖြစ်နေပြီးလား…..

💖မိမိအပေါ်သစ္စာဖောက်ခံရပြီလား……..

💖ချစ်သူနှင့်အဆက်အသွယ်ပြက်နေပြီလား…..

💕ဖူးစာပါမပါ အိမ်ထောင်ကျမကျ ပြတ်မလား ရမလား သစ္စာဖောက်နေလား ပေါင်းရမှာလား ပြန်လာစေချင်လား….

ဆရာဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်၊၊

📝ဆရာမင်းသုခ Ph-09440243656(viber)

💞 စနေသားသမီးများ 💞

ချစ်သူက မပြတ်မသားလုပ်တက်သည်။သစ္စာဖောက်ခံရတက်သည်။မိမိချစ်သူက မိမိမသိအောင် ချစ်သူအသစ် အိမ်ထောင်အသစ် အမှတ်မထင်ရသွားတက်သည် အိမ်ထောင်ဘက်ကြောင့် စိတ်ရှုပ်ရမည်။

အိမ်ထောင်ရေး သုခ အသင့်တင့်သာရှိမည်။ ငယ်ရွယ်သူများ ချစ်သူကြောင့် စိတ်သောကရောက်မည်။ စိတ်ညစ်မည်။ အချစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဆင်မပြေတပြေဖြစ်မည်။

ချစ်သူက အနိုင်ကြင့်တာ ပိုက်ဆံတောင်းတာ ဆဲတာ ဂရုမစိုက်တာ ခံရတက်သည်။ချစ်သူက မိမိအချစ်ထက် မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုချင်ပိုလိုချင်တဲ့သူနှင့်ကြုံရတကိသည်။တန်ဖိုးမထားခံရတက်ဘူး။

လိုသုံးအလုပ်ခံရတက်သည်။အဆင်ပြေရင်ခနပဲ ပြီးရင် အဆင်မပြေပြန်ဖြစ်တက်သည်။Shareပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်

💖ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုလမ်းခွဲစကားပြောနေပြီလား…..

💖ချစ်သူကမပြက်မသားဖြစ်နေပြီးလား……..

💖မိမိအပေါ်သစ္စာဖောက်ခံရပြီလား……..

💖ချစ်သူနှင့်အဆက်အသွယ်ပြက်နေပြီလား……

💕ဖူးစာပါမပါ အိမ်ထောင်ကျမကျ ပြတ်မလား ရမလား သစ္စာဖောက်နေလား ပေါင်းရမှာလား ပြန်လာစေချင်လား…

ဆရာဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်၊၊

📝ဆရာမင်းသုခ Ph-09440243656(viber)

Leave a Comment